Impact van Big Data: het merk centraal

Het artikel ‘Impact van Big Data: het merk centraal’ is opgenomen in het boek ‘De Nieuwe Communicatie Professional’ geschreven door Vera de Witte.

Samenvatting

Big data heeft een grote impact op de organisatie. Het vraagt om een transformatie van de organisatie en haar strategie waarbij de klant of burger centraal staat en het digitaal denken binnen de organisatie gemeengoed is, met Big Data als het kloppend hart.

Dit heeft ook impact op de marketingactiviteiten van een organisatie. Door de datagedreven manier van organiseren en werken is een organisatie in staat marketingactiviteiten te automatiseren. Door blijvend de juiste data te verzamelen en deze op slimme wijze in te zetten, kan het in kaart brengen van consumentenbehoefte geautomatiseerd worden op individueel niveau en in relatie tot groepen.

In het verlengde hiervan is Big Data natuurlijk van invloed op de betekenis en rol van het merk in de relatie tussen organisaties en klanten of burgers. Een aantal zaken spelen hierbij een belangrijke rol zoals het menselijk aspect en vertrouwen. Duidelijk is ook dat de focus in de communicatie van het merk verschuift van belofte naar bewijs. Hier moeten alle stakeholders van de datagedreven organisatie zich van bewust zijn.

Vanzelfsprekend heeft dit weer impact op de communicatiefunctie zelf. De kennis over wat klanten en burgers nu echt willen en doen, instrumenten om het gedrag te beïnvloeden, automatisering van processen en andere intelligente technieken zijn eveneens van invloed op het functioneren van de communicatieprofessional.

Het boek ‘De Nieuwe Communicatie Professional’

Het boek laat zien dat het communicatievak een grote omslag zal moeten maken. De communicatiefunctie van de toekomst is geen adviesfunctie meer, maar een primair proces dat in de directiekamers van succesvolle organisaties begint. Vol inzichten en handvatten voor managers en communicatieprofessionals, maar ook voor professionals van aanpalende vakgebieden zoals marketing

Het boek ‘De Nieuwe Communicatie Professional’ is nu overal te koop: Adfo Booksbol.com, managementboek.nl, Bookspot, Ako, Bruna & NRC.