NOS in de toekomst

Afgelopen vrijdag 22 mei ’09 nam ik in ’t Media Park deel aan een ‘brainstorm’ over de toekomst van de NOS met adjunct-hoofdredacteur Tim Overdiek (@overdiek) van de NOS, innovatieadviseur Remco Bakker (@remco_bakker) van Syntens en Benny Naber (@bennynaber ) eigenaar van het bureau Fier.

Gezien het onderwerp is zo’n brainstorm natuurlijk nooit ‘af’ wat er bij mij toe heeft geleid dat ik erover na ben blijven denken. Deze gedachtegang heb ik hieronder zo goed mogelijk proberen te verwoorden.

Hoe kan de NOS in de toekomst een sterk merk blijven? De neiging is er om al snel in middelen te denken, redenerend vanuit de huidige strategie. Zo is nu bijvoorbeeld de NOS-Journaal-iPhone applicatie gelanceerd waarmee on demand het laatste NOS journaal en het laatste 8-uur journaal kan worden bekeken.
Echter, uitgaande van het onderwerp ben ik van mening dat het voor de toekomst van de NOS juist nu in deze tijd van belang is om allereerst goed naar de (strategische) uitgangspunten, organisatie & werkwijze te kijken en aan te passen waar nodig. Dit zal vervolgens in tweede instantie ook leiden tot het inzetten van nieuwe en bestaande middelen en de wijze waarop deze kunnen worden ingezet.

Zoals de NOS zelf aangeeft op haar website is het als publieke omroep verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening die betrouwbaar en onafhankelijk is. Van vroeger uit is de NOS hierin altijd een verzender geweest. De maatschappij is echter al enige tijd aan het veranderen. Gebaseerd op doelstellingen en wensen zijn mensen vanuit een gewenst profiel meer en vaker individueel bezig met hun ‘eigen/persoonlijke merk’. De NOS kan dus naar de toekomst toe niet meer alleen verzendend zijn; het zal ook moeten leren ontvangen. Tenslotte willen de ‘eigen/persoonlijke merken’ ook uitzenden.personal brandingWat betekent dit nu voor de NOS? En vooral ook in de praktijk, zodanig dat bij voorkeur inhoud en vorm op elkaar aansluiten en elkaar versterken? Enerzijds is het naar de toekomst toe voor de NOS belangrijk om haar reputatiewaarden als betrouwbaar en onafhankelijk te waarborgen. Anderzijds is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te blijven bereiken en blijvend aan zich te binden zodat mensen loyaal blijven aan de NOS ongeacht tijd, plaats en het middel.

In een poging antwoord te geven op deze vragen komt meteen de volgende vraag in me op: nemen mensen in de toekomst zonder meer aan dat de nieuwsvoorziening van de NOS betrouwbaar en onafhankelijk is? Of gaan mensen steeds vaker zelf ook op zoek naar de betrouwbaarheid en nieuwswaarde van een onderwerp, zeker als het gaat om onderwerpen waar men zich privé en/of zakelijk nauw bij betrokken voelt. Tenslotte ga je als ‘eigen/persoonlijk merk’ met een gewenst profiel niet zomaar iets verkondigen en verspreiden waar je later mogelijk zelf weer nadelige gevolgen van kunt ondervinden.
In het kader van ‘geloof je mij?’ zal men zeker geneigd zijn zelf een soort ‘dubbelcheck’ te doen, op zoek gaan naar informatie en details om zeker te weten, mogelijk meer achtergrondinformatie te geven en het nieuws te duiden op een manier die aansluit bij zijn/haar gewenste profiel.

Om in de toekomst een sterk merk te blijven, liggen hier naar mijn mening kansen voor de NOS. Bijvoorbeeld door op transparante wijze te laten zien hoe het nieuwsbericht op de redactie tot stand is gekomen, in de vorm van een logboek wat terug te vinden is bij het uiteindelijk geplaatste tekst- of videobericht. Achteraf, want ik begrijp dat er bezwaren kunnen kleven aan een realtime openbaar logboek gedurende de redactionele werkzaamheden voorafgaand aan het plaatsen of uitzenden van het nieuwsbericht.
Tegelijkertijd kan de NOS op vaste tijdstippen 24 uur per dag een lijst vrijgeven van onderwerpen waaraan op de redactie gewerkt wordt of gewerkt gaat worden en die mogelijk kunnen leiden tot een uitgewerkt nieuwsbericht. Deze onderwerpen kunnen middels widgets, RSS-feeds of andere technische oplossingen op de eigen site van mensen worden geplaatst of via sociale media als Twitter & Facebook worden verspreid. Wanneer mensen iets weten! met betrekking tot een onderwerp kunnen zij dit meteen doorgeven aan de redactie van de NOS. Indien het om een relevante inbreng gaat, wordt de betreffende persoon weer opgenomen in het eerder genoemde logboek.

man positiefBedenk me direct weer enkele andere toepassingen voor de NOS op basis van het bovenstaande idee maar los van eerder genoemde argumenten wordt hiermee in ieder geval de betrokkenheid van mensen bij het nieuws en de NOS groter; mensen die vervolgens weer graag reclame maken voor de NOS. Omgekeerd komt de NOS dichter bij de mensen te staan waardoor het de NOS als merk (nog) menselijker wordt ervaren. Je mag succes vieren, en je mag soms fouten maken.

Fouten zoals de recentelijke berichtgeving dat econoom Jan Pen was overleden terwijl de beste man nog springlevend is. Om te voorkomen dat de betrouwbaarheid van de NOS (tijdelijk) tegen een kleine deuk oploopt, geeft Tim Overdiek achteraf in de NOS weblog uitleg over het hoe en waarom dit kon gebeuren, en dat dit nooit had mogen gebeuren. Niemand is feilloos, ook de NOS niet maar door te laten zien hoe het bericht tot stand is gekomen middels een soort logboek en het bieden van de mogelijkheid aan mensen om meer betrokken te kunnen zijn, zal eerder een langdurige goede reputatie van de NOS in de toekomst tot gevolg hebben dan een slechte. De NOS zal als een sterk merk worden ervaren.

Ook met betrekking tot de interne communicatie zal het een uitdaging zijn om de mentaliteit en gedrag van de NOS medewerkers mee te laten bewegen met het karakter van de NOS: niet alleen verzenden maar ook ontvangen. Natuurlijk zal in het verlengde hiervan ook de organisatie en werkwijze naar de toekomst toe gedeeltelijk moeten worden aangepast op inhoud en vorm. Intern waarmaken wat je extern beloofd!

Maar met iemand als Tim Overdiek aan het roer die bewust bezig is met de NOS nieuwsvoorziening in relatie tot alle huidige en toekomstige ontwikkelingen, en een organisatie die zich daarbij open durft op te stellen, heb ik alle vertrouwen in de toekomst van de NOS.