×

12 Jan 2018 20:03

@stevenpemberton kicks off new year with 'Internet and Numbers' @freelancefriday. Very interesting & funny like eve… https://t.co/yjmGHPrEqB

Blog

Overheidscommunicatie 2025. Dus?

De vele technologische ontwikkelingen samen met de transparantie van Internet & social media maken dat de samenleving snel verandert. Dit heeft een grote impact op de overheidsorganisatie, zeker in het contact met de burger. Het vraagt om een transformatie van de organisatie en haar strategie waarbij de burger centraal staat en het digitaal denken binnen de organisatie gemeengoed is.

Tijdens de Logeion bijeenkomst ‘Overheidscommunicatie 2025: van newsroom tot afdeling klantcontact & interactie’ op 23 mei j.l. in Den haag wordt hier door David Kok en Ewoud de Voogd een stevige voorzet op genomen. In hun boek ‘Van buiten naar binnen’ gaan zij hier nog veel uitgebreider en gedetailleerder in op onderwerpen als de organisatorische inrichting van de gemeente op het gebied van klantcontact,…

Editor:

Deze site is ontwikkeld in samenwerking met Inspirething

Inspirething is een Nederlandse startup en heeft tot doel om ambitieuze professionals te helpen met het creeren en onderhouden van waardevolle interacties met hun fans, (potentiele) klanten en/of andere stakeholders.

Social Networks